ქალების გაძლიერება დევნილი თემისადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში მათი ჩართულობის მხარდასაჭერად

დონორი: კანადის მთავრობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 2 დეკემბერი, 2015 – 26 თებერვალი, 2016

პრექტის მიზანი: დევნილი თემის ადგილობრი მოსახლეობაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქალები გაძლიერებისა და მათი აქტიური ჩართუობის გზით.

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

  1. ტრენინგები დევნილი და ადგილობრივი ქალებისათვის;
  2. დებატ-კლუბის „ჩვენ – ქალები და მამაკაცები“ შეხვედრები
  3. ქალთა სამოქალაქო ფორუმი
  4. სათემო ინიციატივების მხარდაჭერა (მცირე გრანტების სახით)
  5. ადვოკატირება