„სექსუალური და გენდერული ძალადობის პრევენცია და რედუქცია“

დონორი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი (UNHCR)

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე (იანვარი 1, 2016 – დეკემბერი 31, 2016)

პროექტის მიზანი: ძალადობის პრევენციისა და შემცირების ხელშეწყობა და ძალადობის მსხვრეპლთა დახმარება

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

  1. კრიზისული ცენტრი ძალადობის მსხვერპლთათვის, სადაც მათ გაეწევათ უფასო ფსიქოლოგიური, იურიდიული და სამედიცინო კონსულტაციები;
  2. საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ძალადობის საკითხებზე დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში;
  3. ფსიქოლოგიური კონსულტაციები;
  4. სოციალური რეკლამები;
  5. ტრენინგები მამაკაცებისათვის მეთოდოლოგიის „მამაკაცური საუბრების“ გამოყენებით;
  6. შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან (ფსიქოლოგი, ექიმი, მოძღვარი და იურისტი) ადრეული ქორწინების თემაზე X-XII კლასის მოსწავლეებისათვის;

7. საკოორდინაციო შეხვედრები ძალადობის თემაზე.