კონტაქტი

ასოციაცია “ათინათი”

საქართველო, ზუგდიდი, 2100, რუსთაველის 94

ტელეფონი 0 415 25 00 56

ფაქსი 0 415 25 00 54

ელ. ფოსტა office@atinati.org

ვებ. გვერდი www.atinati.org;

www.radioatinati.ge