პარტნიორები

ღია საზოგადოება  – საქართველო (OSGF); გაეროს მოხალისეები (UNV);  გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF); გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი (UNHCR); United Methodist Committee on Relief (UMCOR); საერთაშორისო მაშველთა კომიტეტი (IRC); WAR CHILD/Netherlands; Counterpart International; International Research and Exchange IREX;  განათლების განვითარების აკადემია (AED);  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID); ეროვნული შემოწირულობა დემოკრატიისათვის (NED);  CARE International; შერიგების რესურსები; გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); გაეროს სადამკვირებლო მისია საქართველოში (UNOMIG); ამერიკული საბჭოები ACCELS; ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო);International Foundation for Electoral System AIFES ; US Embassy; Press Now; გადავარჩინოთ ბაშვები/ნიდერლანდები; ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC); ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC); სამოქალაქო აქტივობის ფონდი, პოლონეთი (FAO); სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი; პროექტი ჰარმონია; ჰეინრიხ ბიოლის ფონდი; აღმოსავლეთ- დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი; საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG); საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარებისა ცენტრი; ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი; ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის, პოლონეთი (FED); ლუბლინის მოხალისეთა ცენტრი; SALTO EECA; Angelus Silesius House ; Eco Vision; რადიო თავისუფალი ევროპა- რადიო ლიბერთი. აფლატუნი – ბავშვთა საციალური და ფინანსური განათლების პროგრამა; საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი – აფხაზეთი (CHCA), სიქა – საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია, მშვიდობიას და განვითრების აკადემია (APD), სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი; ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონი, კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი (CTC);